Momsregler

Publicerad: maj 27, 2024

Har du koll på alla momsregler? I denna artikel kommer vi att utforska momsreglerna som gäller för inköp och leasing av personbilar, samt de avdrag som är tillgängliga för företag. Att förstå dessa regler är avgörande för att optimera företagets ekonomi och undvika onödiga kostnader. 

Vad är moms, och varför är momsregler viktiga?

Moms, eller mervärdesskatt, är en skatt på varor och tjänster som tas ut på varje steg av produktions- och distributionskedjan. För företag innebär momsreglerna att momsen på inköpspriset kan dras av som ingående moms, medan momsen på försäljningspriset måste betalas till skattemyndigheten som utgående moms. Att navigera genom dessa regler är nödvändigt för att hålla balansen i företagets ekonomi.

Inköp av personbil

Om du ska köpa in en personbil får du normalt sett inte dra av ingående moms. Detta gäller även för de olika tillvalen som du gör i samband med bilköpet. Däremot så får du göra avdrag för ingående moms på inköp av personbil om du använder bilen för:

  • återförsäljning i bilhandel
  • uthyrning i uthyrningsbranschen
  • taxitrafik
  • transport av avlidna
  • körkortsutbildning

Extrautrustning: Du får däremot göra avdrag om du köper annan utrustning till företagets bil, som dragkrok, extraljus eller takbox. Detta gäller oavsett om det sker i samband med bilköpet eller vid ett senare tillfälle.

Leasing av personbil

När du leasar (hyr) en personbil får du dra av 50 procent av den ingående momsen. Däremot krävs det att göra avdrag att bilen används i mer än ringa omfattning (mer än 100 mil per år) i en momspliktig verksamhet. Dessutom får du även dra av 50 procent av momsen om korttidshyr en bil i samband med en tjänsteresa.

Du får göra avdrag för hela momsen på hyran av en personbil om du använder bilen för:

  • uthyrning i uthyrningsbranschen
  • taxitrafik
  • transport av avlidna
  • körkortsutbildning

Momsregler för driftskostnader

Om du har hyrt bilen eller den är ett inventarium i en momspliktig verksamhet får du dra av all ingående moms på driftskostnader. Det räcker alltså att bilen används delvis i företagets momspliktiga verksamhet. Till driftskostnader räknas bensin, service, reparation, underhåll samt besiktning. Du får endast göra avdrag för bokförda driftskostnader.