Personalbil: Allt du behöver veta

Personalbil: Allt du behöver veta

Funderar du på att skaffa en personalbil? Det finns många fördelarna med att skaffa en personalbil. I vår artikel får du reda på allt om dess fördelar, och hur du kan använda dessa förmåner för att locka talang och belöna anställda samtidigt som de skapar en smidig balans mellan arbete och personligt liv. Upptäck vägen till en förmånlig och hållbar mobilitet. Genom att förstå de mångfacetterade fördelarna med personalbilar kan både företag och individer ta del av dess potential att förbättra arbetsplatsupplevelsen. Dessutom kan ni bidra till en mer flexibel och grön framtid på vägarna.

Vad är en personalbil?

En personalbil är en bil som arbetsgivaren lånar ut till en anställd för både arbetsrelaterad och privat användning. Denna förmån kan vara en del av anställningspaketet och kan variera i form av olika avtal och förmånsvärden beroende på företagets policy och den anställdas behov. Syftet med en personalbil är att underlätta transporten för anställda, både för arbetsresor och personlig användning, samtidigt som det kan utgöra en förmånlig del av ersättningen för de anställda.

Fördelar med en personalbil

 • Ekonomisk förmån: Anställda kan dra nytta av att använda en personalbil för både arbets- och fritidsändamål utan att behöva bekosta bilens inköp eller underhållskostnader själva.
 • Flexibilitet: En personalbil ger anställda möjlighet att anpassa sin resväg och tidtabell efter sina egna behov och scheman. Dessutom underlättar fordonen arbetsmobilitet och kan göra det möjligt för anställda att nå svåråtkomliga platser eller kunder som annars skulle vara svåra att nå med kollektivtrafik.
 • Status: Att använda en personalbil kan ge en professionell image och kan vara särskilt viktigt om jobbet involverar kundmöten eller företagsrepresentation. Även företagets profil och image kan förbättras genom att tillhandahålla personalbilar med företagslogotyp, vilket kan öka företagets synlighet och marknadsföring.
 • Motivation: Erbjudande om personalbil som en del av förmånspaketet kan göra företaget mer attraktivt för potentiella anställda och öka chanserna att behålla befintlig talang. Att tillhandahålla en personalbil kan ses som en belöning för anställdas arbetsinsatser och fungera som en motivationsfaktor.

Förmånsvärde och beskattning

Förmånsvärde är den skattepliktiga förmånen som anställda får när de använder en personalbil för privat bruk. Förmånsvärdet beräknas med utgångspunkt från bilens nypris och dess utsläpp av koldioxid (CO2). Beräkningen tar även hänsyn till bilens ålder och eventuella tillval. Ju högre nypris och utsläpp, desto högre blir förmånsvärdet. Förmånsvärdet beskattas som en del av den anställdas inkomst och påverkar därmed skatteplikten. Den anställde betalar skatt baserat på förmånsvärdets värde. Det finns en schablonmässig beskattningsnivå för förmånsvärden som varierar beroende på bilens utsläppsnivå och ålder. Det är viktigt att notera att beskattningen också kan påverkas av den anställdes marginalskatt. På skatteverkets hemsida kan du beräkna förmånsvärdet på din bil!

Miljövänliga bilar

Miljövänliga bilar, särskilt elektriska bilar, har blivit alltmer populära som personalbilar på grund av deras lägre utsläppsnivåer och skatteförmåner. Förmånsvärdet för miljövänliga bilar, såsom elbilar eller laddhybrider med låga utsläpp, är ofta lägre än för traditionella bensin- eller dieseldrivna bilar. Detta kan göra dem mer attraktiva ur ett skattemässigt perspektiv för både arbetsgivare och anställda. För företag kan användningen av miljövänliga bilar, särskilt elbilar, inte bara erbjuda skattemässiga fördelar utan också förbättra företagets miljöprofil och hållbarhetsinitiativ. Det kan hjälpa företag att uppfylla miljömål och locka kunder och investerare som är engagerade i hållbarhet.

Vad kostar en personalbil?

 • Anskaffningskostnad: Detta är kostnaden för att köpa eller leasa bilen. Det kan innefatta själva bilens pris, eventuella tillval och tillbehör.
 • Förmånsvärde: Förmånsvärde är den skattepliktiga förmånen som anställda får när de använder en personalbil för privat bruk. Det beräknas baserat på bilens nypris, utsläppsnivåer och ålder.
 • Beskattning: Anställda beskattas på förmånsvärdet av personalbilen som en del av sin inkomst. Beskattningen kan påverkas av faktorer som bilens utsläpp och den anställdes marginalskatt.
 • Drivmedelskostnader: Kostnader för bränsle, oljebyten och andra driftrelaterade utgifter kan vara en del av de totala kostnaderna.
 • Underhåll och service: Reguljärt underhåll, reparationer och service är nödvändiga för att hålla bilen i gott skick. Vissa arbetsgivare kan erbjuda serviceavtal för att täcka dessa kostnader.
 • Försäkringar: Försäkringar, inklusive trafikförsäkring och eventuella tilläggsförsäkringar, är en del av de återkommande kostnaderna.
 • Däck och slitage: Däckbyten och eventuell ersättning för slitage på grund av normal användning är ytterligare kostnader.

Det är viktigt att forma regleringar kring personalbilen. Arbetsgivaren och den anställde kan komma överens om en maximal årlig körsträcka för personalbilen. Överskridande av denna körsträcka kan leda till extra kostnader. När avtalet löper ut eller när anställningen avslutas, måste den anställda returnera personalbilen i gott skick. Eventuella skador eller överskridande av körsträcka kan leda till extra kostnader. Arbetsgivaren kan ha en företagspolicy som styr vilka typer av bilar som är tillåtna, förmånsvärdet och andra regler som gäller för personalbilar.

Vem betalar vad?

Fördelningen av kostnaderna för personalbilen är vanligtvis följande:

Arbetsgivaren betalar:

 1. Anskaffningskostnad: Arbetsgivaren betalar normalt sett för inköpet eller leasingen av bilen.
 2. Förmånsvärde: Arbetsgivaren beräknar och rapporterar förmånsvärdet.
 3. Försäkringar: Arbetsgivaren tecknar försäkringar för personalbilen, som betalar trafikförsäkring och eventuella tilläggsförsäkringar.
 4. Serviceavtal: Vissa arbetsgivare erbjuder även serviceavtal som täcker regelbundet underhåll och reparationer.

Den anställda betalar:

 1. Beskattning: Den anställda betalar skatt på förmånsvärdet som en del av sin inkomst.
 2. Drivmedelskostnader: Den anställda betalar för bränsle och eventuella andra driftrelaterade kostnader.
 3. Privat bruk kostnader: Eventuella kostnader relaterade till privat bruk av bilen, som parkeringsavgifter och vägtullar, betalar den anställda.

Det är viktigt att notera att fördelningen av kostnader kan variera beroende på arbetsgivarens policy och de specifika villkoren i det avtal som är upprättat mellan arbetsgivaren och den anställde. Det är viktigt att följa Skatteverkets regler och riktlinjer.

Ska du köpa en personalbil?

Upptäck fördelarna med personalbilar – en lösning som kombinerar ekonomi, flexibilitet och miljömedvetenhet. Artikeln belyser hur personalbilar kan locka talang och skapa balans mellan arbete och fritid. Fokus ligger på förmånsvärde och beskattning, samt miljövänliga alternativ som elektriska bilar. Den avslöjar också kostnadskomponenter och regler för att hjälpa företag och individer dra nytta av en smidig och fördelaktig mobilitet. Genom att navigera dessa aspekter kan både arbetsgivare och anställda forma en hållbar och attraktiv bilförmån. Är du intresserad av att köpa en personalbil redan idag kan du spana in vårt utbud av begagnade bilar. Dessutom får du gärna kontakta oss om du har några frågor eller funderingar, så hjälper vi dig!