Integritetspolicy

Autocars i Skövde AB nyttjar dina personuppgifter med en intention om att tillhandahålla väsentliga produkter i egenskap av relevanta tjänster, fordon och tillbehör och personanpassade erbjudanden till dig. Personuppgiftshantering är också ett krav för du ska få ingå i avtal rörande handel med fordon samt för att Autocars ska kunna sälja varor eller tjänster till dig.

Korrekta personuppgifter är viktiga för att säkerhetsställa våra förpliktelser mot dig som kund när det kommer till garantier och reklamationsärenden.

Det är viktigt för oss att du som kund ska känna dig säker med hur vi behandlar dina personliga personuppgifter. Därför vill vi vidare ge dig information om hur vi går till väga och för vilka ändamål vi bearbetar dina personuppgifter.

Det är Autocars i Skövde AB som har ansvaret för dina personliga uppgifter

Autocars i Skövde AB (org.nr 556941-7396) (”Autocars”, ”vi” eller ”oss”)är personuppgiftsansvarig och har det yttersta ansvaret för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s data­skydds­förordning 2016/679, data­skydds­lagen (2018:218) och de riktlinjer som skrivs fram i denna integritetspolicy.

Personuppgifter Autocars behandlar och till vilka ändamål

Vi har rättighet att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra de förpliktelser vi har mot dig som kund endera samarbetspartners. Det finns också situationer där krav i lagar och förordningar kräver att vi ska hantera dina personuppgifter.

Vi tar emot de uppgifter du självmant överlämnar till oss när du:

 •  Vill ingå i avtal för inköp eller försäljning av fordon med oss,
 •  Vill få ditt fordon värderat av oss,
 •  Vill köpa en tjänst eller vara av oss,
 •  Sänder e-post­meddelande till oss,
 •  Vill kontakta oss genom hemsidans kontaktformulär.

Genom de uppgifter du lämnat till oss anses du fått information om vilka av dina uppgifter vi behandlar. Vidare kan dina personuppgifter komma att användas i syfte att:

 • Skriva in dig som kund hos oss genom registrering
 • Grunduppgifter vid ingång av avtal
 • Betala ut likvid gällande ingånget avtal
 • Skicka affärsförslag alternativt offert till dig
 • Sända dig erbjudanden eller nyhetsbrev

Under hur lång tid bevarar vi dina uppgifter?

Som kund har du alltid rätt att häva ditt samtycke när det kommer till behandling av dina personuppgifter. Vi kan däremot inte avlägsna dina personliga uppgifter om dessa omfattas av lag för arkivering, exempelvis genom bokföringsregler eller penningtvättslagen (2017:630).

Som kund har du rättigheten att neka oss handläggning av dina personuppgifter för att genomföra marknadsföring. Däremot måste vi enligt vissa lagar bevara dina inlämnade personuppgifter i 7 år vid samband med genomfört köp eller ingånget avtal.

Om dina inlämnade uppgifter till oss endast nyttjats för att erhålla förslag på offert sparas dessa uppgifter i 12 månader.

Autocars utför hantering och lagring av personuppgifter i överensstämmelse med GDPR. Vi utför återkommande, enligt verksamhetens interna person­uppgifts­hanterings­policyn gallring av personuppgifter.

Cookies

På vår hemsida använder vi oss av cookies för att förbättra funktionerna på webbplatsen men också för att skräddarsy den efter dina specifika önskemål.

En cookie är en textfil som möjliggör att webbservern kan samla in och lagra upplysningar om hur du nyttjar den.  

Autocars webbplats använder sig av två olika varianter av cookies:

 • Den första är Sessions-cookie, som bara används när du nyttjar webbplatsen.
 • Den andra är en fil som bevaras i din dator som gör det möjligt för datorn att memorera dina preferenser.

Tredjeparts-cookies kan även nyttjas. Tredjeparts-cookies skapas bland annat av Google och nyttjas för att alstra och bearbeta rapporter, vilket inte ansluter sig till dina personuppgifter.

Du har alltid möjlighet att ta bort cookies, detta gör du genom att öppna upp webbläsarens inställningar och avlägsna dess innehåll.

Vad gör vi för att skydda dina uppgifter?

För att skydda dina personuppgifter använder vi oss av flera tekniska och organisatoriska åtgärder. Vårt system använder sig ett högtekniskt säkerhetsskydd och vi har en stark policy för att garantera att verksamhetens anställda enbart har tillgång till de personuppgifter som krävs för att de ska kunna utföra sitt jobb. Vi jobbar utifrån need-to-know inte nice-to-know.

I anslutning till ingånget avtal eller offerter kan dina personuppgifter eventuellt behöva lämnas till tredje part. Hos oss avser tredje de finansbolag där du önskar ansöka om kredit eller försäkringsbolag. Överlämnandet av personuppgifter till tredje part äger alltid rum i samråd med dig som kund. Autocars i Skövde AB har ett gott samarbete med väletablerade finans- och försäkringsbolag som säkerställer ett dataskydd av hög kvalitet.

Våra kundregister säljs aldrig ut till tredje part.

Samtycke

I de avseendena samtycke har lämnats, kan personuppgifter nyttjas i marknasföringssyfte.

Annullera ditt samtycke

Vill du annullera ditt inlämnande samtycke, vänligen kontakta oss.

Dina rättigheter

För mer information om dina rättigheter:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

Vid frågor eller eventuella klagomål

Vill du framföra frågor eller klagomål hur vi hanterar dina personuppgifter är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Du kan även ta kontakt med Integritets­skydds­myndigheten.

Autocars i Skövde AB
Mellomkvarnsvägen 11
549 60 Skövde
dataskydd@autocars.nu
0500-400707

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114 104 20 Stockholm
imy@imy.se  08-657 61 00